Medborgarskapsenheterna, region mitt
Norrköping : Migrationsverket, 2004-03-02
 


Spanien. Medborgarskap

Civillagen i lydelse 1990-12-17

Ikraftträdande 1990-12-17

Myndighetsålder 18 år

Förvärv genom födelsen

Barn till spansk fader eller moder förvärvar spanskt medborgarskap.

Barn födda i Spanien av utländska föräldrar förvär-var spanskt medborgarskap om någon av föräldrarna är födda i Spanien och bosatta där vid barnets födelse. Detta gäller dock inte utländska diplomaters barn.

Barn födda i Spanien av föräldrar som inte är medborgare i någon stat eller barn som vid födelsen inte förvärvar föräldrarnas eller någon av föräldrarnas medborgarskap förvärvar spanskt medborgarskap.

Barn födda i Spanien och vars härkomst är okänd liksom hittebarn förvärvar spanskt medborgarskap.

Förvärv genom adoption

Barn under 18 år förvärvar genom adoptionen spanskt medborgarskap om någon av föräldrarna är spansk med-borgare.

Om en av adoptivföräldrarna var spansk medborgare vid den adopterades födelse anses barnet vara spansk med-borgare genom härkomst.

Självständig förlust

Myndig person, som är bosatt i utlandet förlorar automatiskt spanskt medborgarskap vid frivilligt för-värv av annat medborgarskap. Likaså förloras medbor-garskapet av den som uteslutande använder sig av ut-ländskt medborgarskap förvärvat före myndighetsdagen. Förlusten inträder efter tre år från förvärvet av det utländska medborgarskap respektive från myndighetsdagen. Berörda personer kan dock undgå förlusten om de inom angiven tid anmäler sin önskan att behålla spanskt medborgarskap till tjänsteman vid civilregistret.

Barn under 18 år förlorar inte sitt spanska medbor-garskap.

Förlust genom adoption

Torde inte förekomma.


Noteringar

Möjligheten att ansöka om bibehållande enligt ovan framgår av lag 36/2002 om ändring i Civillagen, som utfärdades den 8 oktober 2002 och trädde i kraft tre månader senare.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2004-03-02
Dokumentnr:
10769
 
Referens:
Migrationsverket,
Spanien. Medborgarskap,
2004-03-02
 

Ämnesord:

Landöversikt, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Spanien, Spanjorer