Medborgarskapsenheterna, region mitt
Norrköping : Migrationsverket, 2004-03-02
 


Finland. Medborgarskap

Lag 2003-05-16
Ikraftträdande 2003-06-01

Myndighetsålder 18 år


Förvärv genom födelsen

Barn i äktenskap förvärvar finländskt medborgarskap om någon av föräldrarna är finländsk medborgare.

Barn utom äktenskap förvärvar finländskt medborgarskap om modern är finländsk medborgare.

Finländskt medborgarskap förvärvas dessutom av barn som föds i Finland och vid födseln inte förvärvar medborgarskap i någon stat.


Förvärv genom legitimering

Barn utom äktenskap vars far är finländsk medborgare förvärvar finländskt medborgarskap när föräldrarna ingår äktenskap med varandra, om barnet då är under 18 år och ogift samt båda föräldrarna eller någon av dem är vårdnadshavare.


Självständig förlust

Förlust av medborgarskapet inträder inte automatiskt. En person kan efter ansökan erhålla medgivande till befrielse från finskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Förekommer inte.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2004-03-02
Dokumentnr:
10768
 
Referens:
Migrationsverket,
Finland. Medborgarskap,
2004-03-02
 

Ämnesord:

Landöversikt, Barn, Medborgarskap, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Finland, Finländare