Medborgarskapsenheterna, region mitt
Norrköping : Migrationsverket, 2004-03-02
 


Island. Medborgarskap

Lag 1952-12-23
Ikraftträdande 1953-01-01: senaste ändring har trätt i kraft 2003-07-01

Myndighetsålder 18 år


Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar isländskt medborgarskap om modern är isländsk medborgare eller om fadern är isländsk medborgare och gift med modern.

Barn förvärvar isländskt medborgarskap om en ogift utländsk kvinna får barn med en isländsk man på Island.

Förvärv genom adoption

Barn under 12 år, som adopteras av isländsk medborgare genom isländskt adoptionsbeslut förvärvar därigenom isländskt medborgarskap. Barn under 12 år, som adopteras av isländsk medborgare genom utländskt adoptionsbeslut som erkänns av isländska regeringen förvärvar isländskt medborgarskap genom bekräftelse av justitieministeriet.

Förlust

Ingen förlust av isländsk medborgarskap vid förvärv av svenskt medborgarskap.

Förlust genom legitimering

Förekommer inte.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2004-03-02
Dokumentnr:
10767
 
Referens:
Migrationsverket,
Island. Medborgarskap,
2004-03-02
 

Ämnesord:

Landöversikt, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Island