Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, 2004-02-24
 

 

Landöversikt Somalia. Medborgarskap

FÖRVÄRV

Sedan 1991 saknar Somalia centrala statsfunktioner och centralregering. I dagsläget finns därför inga uppgifter gällande förvärv och förlust av somaliskt medborgarskap.

Tidigare gällande medborgarskapslag är från den 2 december 1962. Enligt denna lag förvärvar ett barn somaliskt medborgarskap om fadern är somalier.


FÖRLUST VID FÖRVÄRV AV ANNAT MEDBORGARSKAP

Enligt den tidigare gällande somaliska medborgarskapslagen från 1962 gäller automatförlust för somaliska medborgare bosatta i utlandet om de förvärvar ett annat medborgarskap.

Varningsskrivelsen 1355 (troligt dubbelt medborgarskap) ska skickas ut när somaliska barn förvärvar svenskt medborgarskap


HANDLINGAR FÖR ATT STYRKA IDENTITETEN
 

Godtagbara handlingar

Inga handlingar utfärdade efter januari 1991 kan godtas för att styrka identiteten i ärende om svenskt medborgarskap.
 

Hemlandspass

Hemlandspass utfärdat innan januari 1991 kan i vissa fall godtas. Det får inte finnas några tveksamheter angående huruvida passet utfärdats på ett behörigt sätt eller gällande passets äkthet. Har passet visats upp redan vid inresan kan detta öka passets bevisvärde.

Det förekommer förfalskade pass samt pass köpta på svarta marknaden. SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium) har på Medborgarskapsenhetens begäran gjort äkthetsundersökningar av somaliska hemlandspass. SKL saknar referensmaterial i form av äkta grundhandlingar. De har dock i flera fall kunnat påvisa att ingrepp gjorts i pass. De har bland annat hittat pass med utbytta foton (öljetter har lyfts), med kemiska raderingar, pass som är slitna på utsidan och oanvända på insidan.

Det finns i dagsläget ingen myndighet som är behörig att utfärda pass. Trots detta utfärdar somaliska ”ambassader” passhandlingar.

Handlingar som inte godtas

Efter januari 1991 finns inga officiella dokument utfärdade av företrädare för den somaliska staten. Födelseattester, yrkeslegitimation, vigselbevis godtas ej, inte heller hemlandspass utfärdade efter 1991.
 

DISPENS FRÅN KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET

Dispens från kravet på styrkt identitet ges som regel till medborgare i Somalia under förutsättning att de gjort sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig.


NÄRMASTE AMBASSAD/KONSULAT

Det finns ingen somalisk beskickning i Sverige.


FAMILJERÄTT

Det finns inga aktuella uppgifter om somalisk familjerätt eftersom det inte finns någon godkänd statsmakt.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2004-02-24
Dokumentnr:
10761
 
Referens:
Migrationsverket,
Landöversikt Somalia. Medborgarskap,
2004-02-24
 

Ämnesord:

Somalier, Pass, Medborgarskap, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap