Åtkomstbegränsning

 


Åtkomstbegränsning


Detta dokument innehåller information som endast personer med särskild behörighet inom Migrationsverket har tillgång till.

Hänsyn har tagits till sekretess, personuppgiftslagen, upphovsrätt eller till att informationen saknar betydelse för verkets ärendeprövning.
Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.