Rättsligt ställningstagande. Angående personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet- RS/006/2020 (version 3.0)