Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2017-12-12

  Temarapport: Uzbekistan - migration och återvändande (version 1.1)


  Läs dokumentet
 • 2017-12-12

  Temarapport: Uzbekistan - en introduktion (version 1.1)


  Läs dokumentet
 • 2017-10-25

  Temarapport: Situationen för politiskt oliktänkande på Västbanken (v. 1.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2017-12-14

  Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av begreppet samma grund i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,(LMA) vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - SR 40/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-12-13

  Rättsligt ställningstagande angående turkiska medborgares tillträde till arbetsmarknaden grundat på det turkiska associeringsavtalet- SR 39/2017


  Läs dokumentet
 • 2017-12-13

  Rättsligt ställningstagande angående inskrivning i mottagningssystemet enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. - SR 38/2017


  Läs dokumentet