Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2018-03-14

  Lägesanalys: Zimbabwe (version 1.0)


  Läs dokumentet.
 • 2018-03-02

  Lifosrapport: Afghanistan - Marktvister och konfliktlösningsmekanismer (version 1.0)


  Läs rapporten.
 • 2018-02-24

  Lifosrapport: Kirgizistan - statens klassning av extremistiska grupperingar och terroristorganisationer (version 1.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2018-01-31

  Rättslig kommentar angående säkerhetssituationen i Afghanistan, särskilt Kabul - SR 03/2018


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2018-01-19

  Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak - SR 02/2018


  Läs dokumentet
 • 2018-01-18

  Rättsligt ställningstagande angående överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - SR 01/2018


  Läs dokumentet