Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos hittar du aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos

Aktuellt från Lifos


 • Landinformation: Somalia –säkerhetssituationen 2020 (version 1.1)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

 • Landinformation: Palestina - Säkerhetsläget i Gaza och gränsövergången i Rafah


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

 • Landinformation: Kina - Uppdatering om situationen för uigurer och andra muslimska minoriteter


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.


 • Rättsligt ställningstagande. Dublinförordningens övertagande och återtagandeförfarande - RS/043/2021


  Läs dokumentet

 • Rättslig kommentar angående bedömning av barns ärenden i ljuset av Migrationsöverdomstolens avgörande i mål UM 2944-20 (MIG 2020:24) - RK/002/2021


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

 • Rättsligt ställningstagande angående överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - RS/003/2021


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster