Lifos aktuellt

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2020-02-18

  Landinformation: Uzbekistan - rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-12-18

  Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-12-17

  Landinformation: Nigeria. Delstaten Edo - det nigerianska navet för migration och människohandel (version 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2020-01-30

  Rättsligt ställningstagande angående konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes- SR 04/2020


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2020-01-30

  Rättsligt ställningstagande angående rätten till uppehållstillstånd för familjemedlemmar till personer som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat när det finns ett skenförhållande - SR 03/2020


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2020-01-24

  Rättsligt ställningstagande angående beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716) - SR 02/2020


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster