Lifos aktuellt

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2019-12-18

  Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak - evolution eller revolution? (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-12-17

  Landinformation: Nigeria. Delstaten Edo - det nigerianska navet för migration och människohandel (version 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-22

  Landinformation: Medborgarskapsfrågan för etniska somalier i Etiopien och Kenya (version 1.1)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2019-12-18

  Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2019:10 - SR 35/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-12-17

  Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Irak - SR 34/2019


  Läs dokumentet
 • 2019-11-18

  Rättslig kommentar angående säkerhetsläget på Västbanken - SR 33/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster