Lifos aktuellt

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2019-10-15

  Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument (version 1.1)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-09-30

  Lifosrapport: Georgien - rätts- och säkerhetssektorn (version 2.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-09-30

  Lifosrapport: Armenien - medborgarskap, flyktingmottagande och integration av etniska armenier från Syrien (version 1.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2019-10-04

  Rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019 - SR 29/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-10-02

  Rättsligt ställningstagande angående kontroll av förvarsbesluts giltighet- SR 28/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-09-26

  Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för personer från Somalia - SR 27/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster