Lifos aktuellt

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2019-11-22

  Landinformation: Medborgarskapsfrågan för etniska somalier i Etiopien och Kenya (version 1.1)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-21

  Landinformation: Azerbajdzjan - statligt förtryck och repression (version 1.1)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-21

  Landinformation: Armenien - situationen för hbtq-personer (version 3.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2019-11-18

  Rättslig kommentar angående säkerhetsläget på Västbanken - SR 33/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-18

  Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - SR 32/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-12

  Rättsligt ställningstagande angående rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för utlänningar som inte omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning - SR 31/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster