Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2019-04-23

  Lifosrapport: Nicaragua - protester, repression och riskprofiler (version 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-04-18

  Lägesanalys: Sudan - protester, militärkupp och en oviss framtid (version 3.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-04-16

  Lifosrapport: Somalia - Kvinnlig könsstympning (version 1.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2019-04-16

  Rättsligt ställningstagande angående ersättning enligt 5 § asylersättningsförordningen för kostnader som inte är individknutna - SR 11/2019


  Läs dokumentet
 • 2019-04-12

  Rättslig kommentar angående situationen i Sudan - SR 12/2019


  Läs dokumentet
 • 2019-04-11

  Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande (återtagande) av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om uppehållstillstånd efter återkallande, samt verkställbarhet av avlägsnandebeslut fattade efter återkallande - SR 10/2019


  Läs dokumentet.