Lifos aktuellt

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2019-09-12

  Lifosrapport: Armenien - rätts och säkerhetssektorn efter revolutionen 2018 (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-09-02

  Lifosrapport: Serbien: rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-08-30

  Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till, det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019 (version 1.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2019-08-30

  Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - SR 24/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-08-29

  Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - SR 23/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-07-02

  Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör hot mot allmän ordning och säkerhet i anknytningsärenden - SR 22/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster