Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation och rättslig styrning. Med hjälp av Lifos hittar du aktuell information och analys om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos

Aktuellt från Lifos


 • Landinformation: Fråga-svar. Kamerun - Säkerhetssituationen i regionerna Northwest och Southwest m. m.


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

 • Landinformation: Inrikesflyg i Afghanistan (version 4.0)


  Läs dokumentet

 • Landinformation: Sudan - Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper (version 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


I syfte att förbättra struktur och enhetlighet genomför Migrationsverkets rättsavdelning en översyn av rättsligt styrande dokument. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras.


 • Rättsligt ställningstagande. Dublinförordningens övertagande och återtagandeförfarande - RS/043/2021


  Läs dokumentet

 • Rättslig kommentar angående bedömning av barns ärenden i ljuset av Migrationsöverdomstolens avgörande i mål UM 2944-20 (MIG 2020:24) - RK/002/2021


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

 • Rättsligt ställningstagande angående överklagandeproceduren i Dublinförordningen och i svensk rätt - RS/003/2021


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster