Lifos aktuellt

Lifos är Migrationsverkets databas för landinformation- och omvärldsanalys. Migrationsverket samlar in, analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2019-07-04

  Lifosrapport: Somalia - Rätts- och säkerhetssektorn (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-07-04

  Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu i Somalia (version 1.0)


  Läs dokumentet
 • 2019-06-28

  Lifosrapport: Georgien - Politiskt motiverade repressalier och våld mot oppositionella (version 2.0)


  Läs dokumentet

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2019-07-02

  Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör hot mot allmän ordning och säkerhet i anknytningsärenden - SR 22/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-07-01

  Rättsligt ställningstagande angående kravet på välgrundade utsikter i 6 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 21/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2019-06-27

  Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om uppehållstillstånd- SR 20/2019


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster