Lifos aktuellt


Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet


Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

OBS! Det är inte lämpligt att hänvisa till Lifos dokumentnummer eftersom dessa kan bli inaktuella. Möjlighet att kopiera fullständig referens finns i dokumentinformationens grå ruta i högerspalt.

_______________________________________________________


Nyhetsprenumeration

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos
 • 2018-12-04

  Lifosrapport: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 1.0)


  Läs rapportenöppnas i nytt fönster.
 • 2018-11-07

  Lifosrapport: Kina - situationen för uigurer och andra muslimska grupper (v. 1.0)


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2018-11-06

  Lägesanalys Etiopien: ett land i transition


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster

_____________________________________________________________

Nyhetsprenumeration 

rss-kanal för prenumeration av aktuellt ur Lifos


Aktuellt från Migrationsverkets rättsavdelning


 • 2018-12-14

  Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl - SR 46/2018


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2018-12-07

  Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 44/2018


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster
 • 2018-12-07

  Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19§ utlänningslagen - SR 43/2018


  Läs dokumentetöppnas i nytt fönster