Enkel sökning


Lär dig mer om sökteknik genom att använda sökhjälpen.

Använd "Detaljerad sökning" för mer precisa och avancerade sökningar. Du kan även söka på t.ex. engelska för att få fler träffar.

Lifos publicerar primärt landinformation på skandinaviska språk och engelska. Landinformation på fler språk finns tillgänglig via bland annat följande databaser:

Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.

 
 
 
Nr
Visar 111 - 120 av 267
Relevans
Sortera på:


 
111.
Report on Citizenship Law: East Timor (Timor-Leste)
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-03-31 Dokumentnr: 41624
 


 
112.
Report on Citizenship Law: China and Taiwan
Källa: EUDO Citizenship Observatory Upphovsdatum: 2016-10-17 Dokumentnr: 38364
 


 
113.
Report on citizenship law : Cambodia
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-02-20 Dokumentnr: 39612
 


 
114.
Report on Citizenship Law: Philippines
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-02-20 Dokumentnr: 39611
 


 
115.
Report on citizenship law : East Timor (Timor-Leste)
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-03-31 Dokumentnr: 41441
 


 
116.
Report on Citizenship Law: El Salvador
Källa: EUDO Citizenship Observatory Upphovsdatum: 2015-12-31 Dokumentnr: 38365
 


 
117.
Report on citizenship law : Ecuador
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-02-20 Dokumentnr: 39615
 


 
118.
Report on Citizenship Law: Colombia
Källa: EUDO Citizenship Observatory Upphovsdatum: 2015-05-29 Dokumentnr: 37164
 


 
119.
Report on Citizenship Law: Vietnam
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-09-19 Dokumentnr: 40407
 


 
120.
Report on citizenship law : Indonesia
Källa: Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Upphovsdatum: 2017-02-20 Dokumentnr: 39614
 


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.