Enkel sökning


Lär dig mer om sökteknik genom att använda sökhjälpen.

Använd "Detaljerad sökning" för mer precisa och avancerade sökningar. Du kan även söka på t.ex. engelska för att få fler träffar.

Lifos publicerar primärt landinformation på skandinaviska språk och engelska. Landinformation på fler språk finns tillgänglig via bland annat följande databaser:

Ser våra rättsliga styrdokument annorlunda ut?

Migrationsverket genomför just nu en översyn av myndighetens rättsliga styrdokument. Syftet med översynen är att skapa en mer enhetlig utformning för dokumenten samt att göra dem lättare att läsa och söka fram. En del rättsliga ställningstaganden och kommentarer som är publicerade innan 1 maj 2020 kommer därför att publiceras på nytt i Lifos. I och med ompubliceringen får dessa rättsliga ställningstaganden och kommentarer nytt utseende och ny beteckning, i flera fall utan att innehållet väsentligen ändras. Majoriteten av arbetet slutfördes 1 maj 2021, dock kommer arbetet med uppdateringen fortgå under ytterligare ett par veckor.

 
 
 
Nr
Visar 1 - 10 av 3
Relevans
Sortera på:


 
1.
Ending Childhood Statelessness: A Study on Macedonia
Källa: European Network on Statelessness Upphovsdatum: 2016-06-01 Dokumentnr: 38458 Tillgänglig via UNHCR Refworld
 


 
2.
Ending Childhood Statelessness: A Study on Romania
Källa: European Network on Statelessness Upphovsdatum: 2016-06-01 Dokumentnr: 38459 Tillgänglig via UNHCR Refworld
 


 
3.
Ending Childhood Statelessness: A Study on Albania
Källa: European Network on Statelessness Upphovsdatum: 2016-06-01 Dokumentnr: 38457 Tillgänglig via UNHCR Refworld
 


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.