Rättsligt ställningstagande. Tidpunkt för bedömning av barns ålder i ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning - RS/001/2022 (version 2.0)