Rättsligt ställningstagande. Afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass - RS/087/2021