Rättsligt ställningstagande. Försörjningskravet i 5 kap. 3 b § utlänningslagen - RS/081/2021(version 2.0)