Rättsligt ställningstagande. Prövning av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet - RS/012/2020 (version 2.0)