Rättsligt ställningstagande angående när rätt till statlig ersättning inträder för barn utan vårdnadshavare - RS/002/2021