Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - RS/022/2020