Rättsligt ställningstagande angående 16 f § tillfälliga lagen - RS/013/2020