Rättsligt ställningstagande angående prövning av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet - RS/012/2020