Rättsligt ställningstagande om försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen - RS/011/2020