Rättsligt ställningstagande angående vem som kan förordnas som offentligt biträde RS/003/2020