Rättsligt ställningstagande angående möjligheten att inte ta ut avgift för uppehållstillstånd för besök - RS/001/2020