Rättslig kommentar angående bevisvärdet av palestinska 00-pass - SR 07/2020