Rättsligt ställningstagande angående konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes- SR 04/2020