Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2019:10 - SR 35/2019