Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - SR 32/2019