Rättslig kommentar angående säkerhetsläget på Västbanken - SR 33/2019