Rättslig kommentar angående den senaste konfliktutvecklingen i nordöstra Syrien - SR 30/2019