Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - SR 24/2019