Rättsligt ställningstagande angående kravet på välgrundade utsikter i 6 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 21/2019