Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. från medborgare i Afghanistan - SR 03/2019