Rättsligt ställningstagande angående frågan om avräkning av tid i beslut om förvar - SR 45/2018