Rättslig kommentar angående bedömningen av internflykt i Irak - SR 28/2017