Rättslig kommentar angående situationen för utsatta grupper i Turkiet efter kuppförsöket- SR 23/2017