Rättsligt ställningstagande angående beviskravet i anknytningsärenden – SR 12/2017