Rättsligt ställningstagande angående förutsättningar för förlängning av tidsfrist för frivillig avresa – SR 11/2017