Rättsligt ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen - SR 05/2017