Sudan

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2022-06-21

Introduktion till landet

Country Report on Human Rights Practices 2020 - Sudan
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2021-03-30

BTI 2020 Country Report - Sudan
Källa: Bertelsmanns Stiftung
Upphovsdatum: 2020-04-29

Sudan - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 15 oktober 2019
Källa: Utrikesdepartementet (UD)
Upphovsdatum: 2019-12-18

Sudan: A Country Study Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Källa: Library of Congress, Federal Research Division (USA)
Upphovsdatum: 2015

Säkerhetssituation, mänskliga rättigheter och humanitär situation

Landinformation: Sudan - Det militära maktövertagandet den 25 oktober 2021 (version 1.0)
Källa:Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-11-02

Sudan. The situation of Darfuris and Nuba outside their regions of origin
Källa: Belgien. Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides
Upphovsdatum: 2021-06-28

Sudan: Country Report. The situation in South Kordofan and Blue Nile - An Update (3rd edition)
Källa: Asylum Research Centre (ARC)
Upphovsdatum: 2021-02-01

Landinformation: Sudan - Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-01-18

Final report of the Panel of Experts on the Sudan
Källa: UN Security Council
Upphovsdatum: 2021-01-13

Situation and treatment of single women in Sudan, including their ability to live on their own and access housing, income, and support services (2017-August 2020) Länk till annan webbplats.
Källa: Kanada. Immigration and Refugee Board. IRB
Upphovsdatum: 2020-12-08

Sudan - Non-Arab Darfuris in Khartoum - EASO COI Query Response Öppnas i nytt fönster.
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2020-06-16

Sudan: Country Report - Updated Country Report on Darfur
Källa: Asylum Research Centre. ARC
Upphovsdatum: 2020-01-01

Lägesanalys: Sudan - protester, militärkupp och en oviss framtid (version 4.0)
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2019-09-10

Lifosrapport: Sudan - Kvinnlig könsstympning (version 1.1)
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2019-03-11

Rättsväsen och korruption

Sudan - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur, rättsväsendet samt civilas situation, version 1.0
Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2016-12-06

Väpnade grupper, politiska rörelser och övriga organisationer

Sudan - Armed groups, Security situation, Internal displacement situation - EASO COI Query Response
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2020-10-13

Identitetshandlingar, medborgarskap och rörelsefrihet

Landinformation: Sudan. Fråga-svar om medborgarskapslagen (version 1.0) Öppnas i nytt fönster.
Källa:Migrationsverket, Migrationsanalys
Upphovsdatum: 2022-06-21

Sudan. Utfärdande av pass, korruption och utländska medborgares möjlighet att anskaffa pass Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket, Lifos
Upphovsdatum: 2018-07-12

Religion och etnicitet

COI Query: Sudan - People from the Nuba Mountains
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2018-04-18

Darfur; COI Compilation (ny) Öppnas i nytt fönster.
Källa: ACCORD
Upphovsdatum: 2017-09-01

Darfur; COI Compilation (äldre) Öppnas i nytt fönster.
Källa: ACCORD
Upphovsdatum: 2014-07-01

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Uppdaterad 2021-06-29

Rättsligt ställningstagande. Situationen i Darfur, Sudan - RS/077/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-06-28

Rättsligt ställningstagande. Utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor - RS/069/2021 Öppnas i nytt fönster.
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2021-04-28

Migrationsdomstolens avgörande den 17 juni 2019 i MIG 2019:10 (UM 14584-18)
Instans: Migrationsöverdomstolen
Upphovsdatum: 2019-06-17

Sammanfattning av Europadomstolens dom den 7 juni 2016 i målet R.B.A.B. m.fl. mot Nederländerna, nr 7211/06 Öppnas i nytt fönster.
Instans: Europadomstolen
Upphovsdatum: 2016-06-07


Endast för interna användare