Albanien

Lifos rekommenderar

Uppdaterad 2017-12-08

Temanotat Albania: Reise- og ID-dokumenteröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo.
Upphovsdatum: 2017-07-14

Blood Feuds in contemporary Albania: Characterisation, Prevalence and Response by the Stateöppnas i nytt fönster
Källa: Belgien. Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. CGRA
Upphovsdatum: 2017-06-29

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien 2015-2016öppnas i nytt fönster
Källa: UD
Upphovsdatum: 2017-04-26

Country Report on Human Rights Practices 2016 - Albaniaöppnas i nytt fönster
Källa: US Department of State
Upphovsdatum: 2017-03-17

Albania Country Focusöppnas i nytt fönster
Källa: European Asylum Support Office. EASO
Upphovsdatum: 2016-11-01

Temarapport: Situationen för hbt-personer i Albanien (version 2.0)öppnas i nytt fönster
Källa: Migrationsverket
Upphovsdatum: 2016-07-14

Respons Albania: Vold mot kvinneröppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2015-12-21

Temanotat Albania: Forhold for barn og ungeöppnas i nytt fönster
Källa: Norge. Landinfo
Upphovsdatum: 2015-09-25

 

Migrationsrättsenheten rekommenderar

Översyn 2017-06-12

UNHCR position on claims for refugee status under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees based on a fear of persecution due to an individual's membership of a family or clan engaged in a blood feudöppnas i nytt fönster
Källa: UNHCR
Upphovsdatum: 2006-03-17

Fakta

Karta över Albanien

UN 2012


Migrationsverkets statistik

Asylsökande
2017 (jan-nov): 706
2016: 785
2015: 2615

Frekventa asylskäl

  • Myndighetsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Blodshämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Våld i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Hederlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster