Mall
 

EASO COI Portal

EASO COI Portal innehåller landinformation som levereras av nationella asylmyndigheter från EU: s medlemsstater, Norge och Schweiz, EASO och EU-institutionerna.

Här finns information om ursprungsländer  från olika källor och på olika språk.
 
En del av portalen är begränsad med lösenord och avsedd för endast auktoriserade användare

EASO COI Portal
https://coi.easo.europa.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster