Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021 (version 6.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 5.0 som fastställdes 2023-11-27.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2024-05-20
Dokumentnr:
48368
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021 (version 6.0),
2024-05-20
 

Ämnesord:

Verkställighet, Lagstiftning, Säkerhet, Afghanistan, Verkställighetshinder, Internflyktingar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer