Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Syrien (version 6.0) - RS/022/2020

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Denna version ersätter version 5.0 som fastställdes 2023-02-07.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2024-04-15
Dokumentnr:
48225
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Syrien (version 6.0) - RS/022/2020,
2024-04-15
 

Ämnesord:

Praxis, Syrien, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer