Rättsligt ställningstagande. Hantering av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd m.m. - RS/082/2021 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2021-07-20.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-11-27
Dokumentnr:
47857
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Hantering av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd m.m. - RS/082/2021 (version 2.0),
2023-11-27
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer