Rättslig kommentar. Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2022:9 - RK/002/2023

Rättsliga kommentarer utgör Migrationsverkets uttalanden om hur ett domstolsavgörande bör tolkas. De är styrande för myndighetens medarbetare 
och beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-06-30
Dokumentnr:
47529
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar. Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2022:9 - RK/002/2023,
2023-06-30
 

Ämnesord:

Praxis, Utlänningslag, Migrationsöverdomstolen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer