Rättsligt ställningstagande. Situationen i Sudan - RS/004/2023

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en
författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. 
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2023-04-19
Dokumentnr:
47377
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Situationen i Sudan - RS/004/2023,
2023-04-19
 

Ämnesord:

Verkställighet, Utvisning, Praxis, Avvisning, Politisk utveckling, Verkställighetshinder, Sudan, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, RSF, SAF, Sudan Armed Forces