Rättsligt ställningstagande. Rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen - RS/008/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-09-22
Dokumentnr:
46715
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Rätt till skydd för privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen - RS/008/2022,
2022-09-22
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Europakonventionen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Proportionalitetsprincipen, Artikel 8