Rättsligt ställningstagande. Tidpunkt för bedömning av barns ålder i ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning - RS/001/2022 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
 
Detta rättsliga ställningstagande ersätter version 1.0 som fastställdes 2022-02-18.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-09-22
Dokumentnr:
46714
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tidpunkt för bedömning av barns ålder i ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning - RS/001/2022 (version 2.0),
2022-09-22
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Familjeåterförening, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, EU-domstolen