Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Irak - RS/007/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat RS/073/2021 som därmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-07-01
Dokumentnr:
46593
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Irak - RS/007/2022,
2022-07-01
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Irak, Skyddsbehov, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer