Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Somalia - RS/006/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2022-06-23
Dokumentnr:
46588
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Somalia - RS/006/2022 ,
2022-06-23
 

Ämnesord:

Verkställighet, Lagstiftning, Säkerhet, Somalia, Verkställighetshinder, Internflyktingar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Myndighetsskydd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer