Rättsligt ställningstagande. Ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716) - RS/005/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om
hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare.
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-04-05
Dokumentnr:
46306
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716) - RS/005/2022,
2022-04-05
 

Ämnesord:

Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Återreseförbud, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer