Rättsligt ställningstagande. Tillfälligt skydd, asyl och frågan om verkställighet för personer från Ukraina - RS/004/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-03-09
Dokumentnr:
46233
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillfälligt skydd, asyl och frågan om verkställighet för personer från Ukraina - RS/004/2022,
2022-03-09
 

Ämnesord:

Verkställighet, Asylsökande, Praxis, Ukraina, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer