Rättsligt ställningstagande. Asylärenden och verkställigheter till Ukraina - RS/002/2022

Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen för rättsavdelningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2022-02-24
Dokumentnr:
46209
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Asylärenden och verkställigheter till Ukraina - RS/002/2022,
2022-02-24
 

Ämnesord:

Praxis, Ukraina, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer